Sa ovom ćeš naučiti kako pisati i izgovarati riječnik čišćenja kuće. Nauciti Francuski jezik

Francuski jezik: Čišćenje kuće (video)

Klikni ovde i učlani se na kompletan kurs francuskog.

Naučiti francuski : Čišćenje kuće

U zadnjoj lekciji ste naučili kako pisati i izgovarati godišnja doba i vrijeme na francuskom jeziku. Sa ovom ćeš naučiti kako pisati i izgovarati riječnik čišćenja kuće.

Francuski jezik: Čišćenje kuće

Za izgovor pusti snimak na početku članka.

Čistiti kuću

Faire le ménage

(fer l menaž )


Danas je nedelja, trebamo počistiti kuću

Nous sommes dimanche, on doit faire le ménage à la maison

(nu som dimanš, on dua fer l menaž a la mezon)


Danas čistimo stan

Aujourd’hui, nous faisons le ménage dans l’appartement

(ožurdui nu fezon l menaž dan laparteman)


Ti čistiš kupatilo

Tu nettoies la salle de bain

(tu netua la sal d ban)


Ja čistim sobu

Je nettoie la chambre

(ž netua la šambr)


Ja sredjujem sobu

Je range la chambre

(ž ranž la šambr)


Moj muž pere auto

Mon mari lave la voiture

(mon mari lav la vuatur)


Dijeca peru bicikla

Les enfants nettoient les vélos

(le zanfan netua le velo)


Zaljevam cvijeće

J’arrose les fleurs

(žaroz le fler)


Perem veš

Je lave le linge

(ž lav l lanž)


Stavljam veš u mašinu za pranje veša

Je mets le linge dans la machine à laver

(ž me l lanž dan la mašin a lave)


Širim veš da se suši

J’étends le linge pour qu’il sèche

(žetan l lanž pur kil seš)


Peglam veš

Je repasse le linge

(ž repas l lanž)


Perem prozore

Je lave les fenêtres

(ž lav le fenetr)


Soba je prljava

La chambre est sale

(la šambr e sal)


Pod je čist

Le sol est propre

(l sol e propr)


Ribam pod

Je passe la serpillère

(ž pas la serpijer)


Usisavam

Je passe l’aspirateur

(ž pas laspirater)


Idi sredi svoju sobu !

Va ranger ta chambre !

(va ranže ta šambr)


Ko pere sudove ?

Qui fait la vaisselle ? 

(ki fe la vesel)

Sad znaš kako pisati i izgovarati riječnik čišćenja kuće na francuskom jeziku !

NauciFrancuski.com najbolji sajt za učenje francuskog jezika online. Kursevi za početnike i za napredne.

Klikni ovde i učlani se na kompletan kurs francuskog.

2 Comments

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *